Tuyển sinh và đào tạo Trung cấp ngành Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn.

Học Trung Cấp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn Cấp Tốc | Học Trung Cấp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn Cấp Tốc Ở Đâu?

01/07/2021

Ngành du lịch tại Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh nên các nhà...

Văn Bằng 2 Trung Cấp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn | Thông Tin Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Trung Cấp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn

01/07/2021

Có một điều mà mọi người rất ít biết về kỹ thuật chế biến món...

Trung Cấp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn Online Từ Xa | Học Trung Cấp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn Online Từ Xa Ở Đâu?

01/07/2021

Hình thức học online từ xa là hình thức đào tạo được áp dụng trong...

Trung Cấp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn | Học Trung Cấp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn Ở Đâu?

01/07/2021

Kỹ thuật chế biến món ăn là một ngành đào tạo khá mới mẻ hiện...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn

14/01/2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hiện nay, sự...