Logo Học Thi Online

NGUYÊN TẮC CHUNG:

Mục tiêu:

 • Học Thi Online trở thành Tổ chức Kiểm định Năng lực học sinh tin cậy và uy tín số 1 Việt Nam. Là giải pháp giúp giảm tải các tác vụ thủ công cho giáo viên và học sinh, giúp thầy trò có thể tập trung nhiều hơn vào việc dạy và học.

Nguyên tắc:

 • Bản quy chế này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng Học Thi Online. Cá nhân hoặc tổ chức đều có thể đăng ký sử dụng. Thành viên tham gia Học Thi Online là cá nhân phải đăng ký. Các thông tin cá nhân được Học Thi Online công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ trên các website Học Thi Online. Ngân hàng câu hỏi Học Thi Online được pháp luật cho phép, không thuộc loại bị cấm theo quy định của pháp luật.

QUY ĐỊNH CHUNG:

Các định nghĩa cơ bản Học Thi Online:

 • Nhà cung cấp: là bên cung cấp các bản in mã hóa của mỗi câu hỏi Học Thi Online.Giá bán: là giá của Học Thi Online đối với mỗi lần thi dưới dạng bản in mã hóa.Số lần thi: là mỗi lần khách hàng nhấp vào mục THI và đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy.Mua đề thi: là việc một cá nhân/ tổ chức muốn được nhận bản in mã hóa của một đề thi cho chính mình.

Các loại thành viên Học Thi Online:

 • Các thành viên tham gia thi và trả phí cho các hoạt động thi cử tại các website Học Thi Online.

ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH:

 • Học Thi Online đưa ra các phương thức thanh toán, thành viên có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp. Khi thực hiện các lệnh THI, hệ thống sẽ căn cứ vào các cú pháp được nhập để tiến hành trừ tiền đối với từng giao dịch. Hình thức thanh toán tại Học Thi Online là chuyển khoản ngân hàng.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG:

 • Học Thi Online có trách nhiệm lưu giữ và bảo mật thông tin đăng ký hoặc thông tin cá nhân của tổ chức, cá nhân ngay từ ngày tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Học Thi Online và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan đến bí mật kinh doanh của tổ chức, cá nhân.Các thông tin thành viên chỉ được dùng để:
  • Cung cấp tài khoản của Học Thi Online. Tài khoản ở đây bao gồm dịch vụ chính và các tiện ích, các chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng,…;
  • Giải quyết các vấn đề hay tranh chấp phát sinh khi thành viên sử dụng trên các website Học Thi Online;
  • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam;
 • Các thông tin không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của thành viên khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật. Việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba sẽ được thông qua ý kiến của thành viên.
 • Học Thi Online có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch,… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các website Học Thi Online.

Đăng Ký Học Và Đào Tạo Tại "Học Thi Online" Là Lựa Chọn Tốt Nhất

QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU:

Yêu cầu chung đối với thành viên:

 • Cá nhân sử dụng xác nhận rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm được quy định trong các mục trên là sự phân bổ công bằng và hợp lý về các rủi ro và lợi ích của thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi. Sau khi đã xem xét tới tất cả các yếu tố có liên quan, bạn đồng ý rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm này sẽ có thể được thực hiện trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Bạn cũng xác nhận rằng bạn/ hoặc bạn trên 15 tuổi/ hoặc được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ để thừa nhận và cam kết thực hiện các quy định sử dụng này khi truy cập trên các website Học Thi Online. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, bạn phải xác nhận rằng bạn đã trên 13 tuổi. Học Thi Online được xây dựng không dự định dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nhỏ hơn 13 tuổi, xin vui lòng không sử dụng Học Thi Online.

Yêu cầu chung đối với nhà cung cấp:

 • Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp các thông tin chứng minh quyền kinh doanh đối với các câu hỏi được đưa lên Học Thi Online. Các nội dung câu hỏi được đăng tải trên Học Thi Online là những câu hỏi đã được ký bản quyền với những đơn vị sở hữu như Nhà xuất bản, nhà sách, công ty sách, tác giar,… trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các đơn vị cung cấp nội dung (CP).

TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT:

 • Học Thi Online cam kết nỗ lực bảo đảm an toàn và ổn định cho toàn bộ hệ thống kỹ thuật để thành viên yên tâm và tin tưởng sử dụng sản phẩm của Học Thi Online. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể sử dụng sản phẩm của Học Thi Online, thành viên thông báo kịp thời cho Học Thi Online. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC THI ONLINE:

Quyền của Học Thi Online:

 • Học Thi Online sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ cho người sử dụng tham gia Học Thi Online sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký kê khai trực tuyến và điều kiện bắt buộc của Học Thi Online nêu ra. Học Thi Online có quyền thu phí từ việc sử dụng sản phẩm. Học Thi Online có quyền chấm dứt quyền thành viên thông qua tài khoản và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ nếu tài khoản đó vi phạm các quy chế của Học Thi Online.Học Thi Online không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về những tổn thất đối với các giao dịch được hoàn tất do người sử dụng là chủ tài khoản thực hiện hoặc kẻ gian lợi dụng lỗi/ sơ suất của chủ tài khoản để thực hiện.Học Thi Online có quyền giữ bản quyền sử dịch dịch vụ và các nội dung trên Học Thi Online theo quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Hệ Thống Giáo Dục Việt (GDV). Nghiêm cấm hành vi sao chép, sử dụng, phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Nghĩa vụ của Học Thi Online:

 • Đưa ra các quy định về việc tham gia Học Thi Online.Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống hàng ngày để đảm bảo các giao dịch được thực hiện dễ dàng.Thu phí dựa trên từng lần thi.Tổ chức các chương trình khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật.Bảo mật thông tin các thành viên tham ngân hàng đề thi.
 • Cung cấp các thông tin cơ bản về đề thi để thành viên có thể dễ dàng kiểm tra đề thi được lựa chọn là phù hợp với yêu cầu.
 • Tiếp nhận các ý kiến khiếu nại từ người sử dụng sản phẩm và thông báo cho bên bán về các ý kiến này.
 • Yêu cầu thành viên sử dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng quy định pháp luật. Lưu trữ thông tin đăng ký các các đối tượng tham gia và thường xuyên cập nhật các thông tin đó.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch điện tử.
Đăng Ký Học Và Đào Tạo Tại "Học Thi Online" Là Lựa Chọn Tốt Nhất
Đăng Ký Học Và Đào Tạo Tại “Học Thi Online” Là Lựa Chọn Tốt Nhất

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN THAM GIA HỌC THI ONLINE:

Quyền thành viên:

 • Cá nhân tạo tài khoản để có thể sử dụng một số tính năng của Học Thi Online.Sử dụng Học Thi Online vào mục đích cá nhân, không phải mục đích thương mại.

Trách nhiệm thành viên:

 • Tuân theo quy định sử dụng của Học Thi Online. Không được sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được phép.Thông báo cho Học Thi Online ngay khi nghi ngờ có người nào đó sử dụng bất hợp pháp tài khoản.Chịu trách nhiệm đối với những hành vi có liên quan do tài khoản người sử dụng gây ra.Tham gia giao dịch tuân thủ các quy định tại chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:

 • Các thành viên sử dụng đồng ý rằng:Học Thi Online có trụ sở chính tại TP.HCM – Việt Nam. Do vậy, những điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bất kỳ khiếu kiện hoặc vấn đề pháp lý phát sinh giữa cá nhân sử dụng và Học Thi Online do việc sử dụng các trang wesite Học Thi Online sẽ được giải quyết theo luật Việt Nam, tại tòa án Việt Nam.
 • Các quy định sử dụng này, cùng với các quy định về sự riêng tư tại địa chỉ (bổ sung khi có địa chỉ chính xác) và bất kỳ các văn bản khác của Học Thi Online được quy định trên Học Thi Online sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa bạn và Học Thi Online liên quan tới website. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các quy định sử dụng này. Học Thi Online có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung quy định sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước và người sử dụng phải có trách nhiệm theo dõi các quy định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc cá nhân tiếp tục sử dụng sau khi Học Thi Online bổ sung các nội dung trong các điều khoản và quy định thể hiện rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi đó. Các thành viên sử dụng và Học Thi Online thoả thuận rằng: Bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra việc kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan tới Học Thi Online phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 01 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, Học Thi Online có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.

ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT:

 • Học Thi Online đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong bản quy chế này.Thông tin liên lạc chính thức:

HỆ THỐNG HỌC THI ONLINE VIỆT NAM

Hotline: 0399294884 – 0925709789 – 0948142846

Email: daotaoboiduongvequanly@gmail.com

Adress: 55/23 TL19, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đăng Ký Học Và Đào Tạo Tại "Học Thi Online" Là Lựa Chọn Tốt Nhất
Đăng Ký Học Và Đào Tạo Tại “Học Thi Online” Là Lựa Chọn Tốt Nhất
Đối tác của chúng tôi